Masz projekt ale brakuje Ci inwestora? Zajrzyj do trójmiasta

Jak by to powiedział  – Peter Drucker, “Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie.” Stworzenie biznesu to kreowanie lepszego jutra, szansa na lepszą przyszłość dla wielu z nas. Jednak zanim zaczniemy „budować ”  lepszą przyszłość, trzeba się zastanowić od czego zacząć? Pomysł, biznesplan, inwestorzy? Nierozłączne trio w przypadku początkujących firm. Który element jest jednak najważniejszy? Dziś skupmy się na inwestorach.

Gdzie? Jak? Kiedy?

Pozyskanie kapitału, tak naprawdę jest ciężką pracą. Jednym ze sposobów jest zgłaszanie projektów konkursowych. Po etapie wstępnego zainteresowania inwestora naszym projektem, przychodzi czas na negocjacje warunków. Powodzenie pod względem korzystności dla firmy, w dużej mierze zależy od przedsiębiorcy. Powinien mieć  wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji, na tyle, aby zabezpieczyć swoje prawa. Jak prowadzić  negocjacje? Jak powinny wyglądać umowy?

Szukając odpowiedzi na te pytania, warto poszukać czegoś co jest praktyczne. Większość definicji niewiele nam mówi. To czysta teoria, mało pomocna w praktyce. Najlepszą formą nauki są szeroko rozumiane kursy.  To teoria połączona z praktyką, przekazana w zrozumiały sposób. Jesteś przedsiębiorcą z trójmiasta? Te warsztaty są dla Ciebie.

Po co mi kolejne warsztaty?

Większość przedsiębiorców zadaje sobie wielokrotnie to samo pytanie.

“Ryzyka prawne i metody ich zabezpieczania w projektach konkursowych” (22 Maja 2015, 10:00) to szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mieli szansę zapoznania się z regulacjami prawnymi,  mogącymi  mieć związek z ich projektami konkursowymi. Zdobędą praktyczne informacje, jakie ryzyka prawne istnieją w przypadku realizacji ich projektów oraz jakimi metodami można ograniczyć ryzyko do niezbędnego minimum.

Ryzyko w procesie inwestycyjnym może stać się czynnikiem, który zdecyduje o wyborze  projektu do finansowania. Znajomość metod zabezpieczenia ryzyka przez uczestników konkursu może korzystnie wpłynąć na ostateczne zdanie inwestora.

Spotkanie odbędzie się w ramach Venture Academy.  Jest to program cyklicznych warsztatów i konsultacji mający na celu przygotowanie do spotkań z inwestorami oraz prezentacji projektów podczas Venture Day 2015 i ułatwienie startu wielu polskim przedsiębiorcom. Skierowany jest do studentów, naukowców, przedsiębiorców, zarówno tych młodych, jak i bardziej doświadczonych, wszystkich tych, którzy mają pomysły na biznes i potrzebują środków na ich realizację. Warsztaty  poprowadzi dr Małgorzata Wilińska, Szef polskiego biura Association Internationale de Lutte contre la Cybercriminalité z siedzibą w Paryżu. Specjalistka w dziedzinie prawa nowych technologii, prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem warsztatów, więc uczestnicy biorący w nich udział, poza wiedzą czysto teoretyczną, mogą liczyć na wiele praktycznym porad.

W programie warsztatów znajdą się:

1) W części dotyczącej ryzyka w projektach konkursowych:

 • zagadnienie współautorstwa i współtwórstwa projektu konkursowego w przypadku pozyskania inwestora;
 • zagadnienie rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu konkursowego;
 • ryzyko przekazania informacji poufnych w przypadku obowiązywania umowy o poufności;
 • utrata kontroli w spółce celowej;

2) W części dotyczącej metod zabezpieczania ryzyka w projektach konkursowych przygotowanie umowy o wspólności praw:

 • wyłączenie rękojmi;
 • zastrzeżenie kar umownych;
 • zastrzeżenie postanowień zabezpieczających utratę kontroli w spółce w umowie spółki celowej;

Od godziny 14:30 – 16:00  organizatorzy przewidzieli konsultacje z uczestnikami ewentualnych ryzyk prawnych w ich projektach.  Program przewiduje:

 • badanie ryzyka regulacyjnego dotyczącego możliwości zmiany regulacji prawnych w otoczeniu projektu;
 • badanie prawnego ryzyka dokumentacji;
 • badanie ryzyka zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych w projektach;
 • badanie ryzyka kultury organizacyjnej związanego z projektem;
 • badanie konsekwencji wystąpienia poszczególnych ryzyk prawnych;
 • analizę sposobów redukcji ryzyk prawnych związanych z projektem;

Aby odnieść sukces, trzeba ciągle szukać nowych możliwości poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Nie ma na co czekać, dołącz do grona uczestników i dowiedz się, jak podwyższyć swoje szanse przy pozyskiwaniu kapitału.

Więcej szczegółów na stronie organizatora: https://ventureacademy4.evenea.pl/index/…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *