100% medycznej siły

Ma 32 lata i jego życie jest przykładem dynamicznej kariery, popartej ogromną pracą. O sobie mówi, że jest staroświeckim idealistą, który chce spłacić dług wdzięczności wobec kraju. Za swój cel postawił sobie walkę z cukrzycą, a skupił się na pomocy najmłodszym pacjentom.

Wojciech Fendler to lekarz i naukowiec, specjalista w dziedzinie biologii molekularnej i biostatystyki, związany z Kliniką Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W III klasie liceum chciał zdawać na prawo lub marketing. Rok później zdecydował się zmienić profil na biologiczno-chemiczny i złożyć dokumenty na medycynę, na którą dostał się zresztą bez problemów. Na końcu studiów musiał rozstrzygnąć, czy leczyć ludzi, czy rozpocząć pracę naukową. Wybrał drugi wariant.

Fendler specjalizuje się w terapii dzieci z cukrzycą uwarunkowaną genetycznie i tworzy komputerowe modele statystyczne. Współtworzy największy w Europie kontynentalnej rejestr cukrzycy monogenowej, czyli spowodowanej przez mutacje pojedynczych genów. Biostatytystyką, która analizuje dane z kierunków biologicznych, zainteresował się z konieczności. Będąc na III roku studiów potrzebował do swoich badań matematycznego opracowania, zlecił więc to zadanie statystykowi. Choć matematycznie obliczenia były poprawne, w biologii nie sprawdziły się. Postanowił więc sam nauczyć sie potrzebnej metodologii. Dziś jest autorem nowoczesnego programu nauczania z biostatystyki i epidemiologii. Zagadnień tych uczy studentów Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Naukowiec jest stypendystą wielu fundacji oraz inicjatorem projektów badawczych, wspieranych środkami z programów krajowych i unijnych. Na V roku studiów uczestniczył w programie zmniejszenia śmiertelności noworodków w województwie łódzkim. Jego dokonania są zauważane i wysoko oceniane zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dwukrotnie został wyróżniony jako najlepszy student UM w Łodzi, a w 2006 roku w konkursie Primus Inter Pares otrzymał tytuł najlepszego studenta medycyny w Polsce. W 2011 roku zwyciężył w konkursie „Zostańcie z Nami” oraz zdobył I nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W plebiscycie „Polacy z werwą” w 2013 roku w kategorii „Medycyna” zajął pierwsze miejsce i zdobył 50 tys. zł.

KP

Dodaj komentarz

Top