Etap drugi zakładania firmy – uzyskanie numeru REGON

Polskie przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek posiadania numeru REGON. Nasuwa się pytanie, czym jest numer Regon i gdzie się go uzyskuje?

Otóż nadawany przez Główny Urząd Statystyczny jest numerem  identyfikacyjnym podmiotów gospodarczych składającym się z 9 cyfr, które określają pewne cechy podmiotu, przy czym osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta – jest cyfrą kontrolną. Rejestr jest aktualizowany przez Główny Urząd Statystyczny praktycznie na bieżąco.

Celem rejestracji firmy w Głównym Urzędzie Statystycznym, jest przede wszystkim usprawnienie przepływu informacji, co powinno przekładać się na funkcjonowanie polityki względem polskich przedsiębiorstw. Numer jest powszechnie dostępny, co pozwala na weryfikację naszej firmy w GUS-u lub na stronie CEIDG. Jeżeli zakończymy działalność firmy i zostanie ona wykreślona z rejestru, nasz były numer REGON przechowywany w tzw. zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innej firmy.

 Jak wygląda uzyskanie numeru?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, numer REGON zostanie przydzielony nam automatycznie. Wypełniając dane we wniosku CEIDG-1, wnosimy jednocześnie o nadanie  tego numeru. CEIDG przesyła informację do GUS-u o rejestracji naszej firmy, od tego momentu w ciągu 7 dni Urząd Statystyczny nada nam unikatowy numer REGON.  Zostanie nam przydzielony praktycznie bez żadnych dodatkowych formalności i straty czasu. Jeżeli jest to nasza druga lub kolejna działalność gospodarcza, numer REGON zostaje ten sam (jedynie firmie działającej przed rokiem 1999 zostanie nadany nowy numer) tak jak w przypadku numeru NIP. Natomiast w przypadku innych form prawnych ( spółek), nadanie numeru REGON wymaga odwiedzin oddziału Głównego Urzędu Statystycznego w naszym mieście lub gminie. Nadanie numeru REGON oraz wydanie zaświadczenia przez GUS jest bezpłatne.

Czy GUS poinformuje nas o przydzieleniu numeru REGON?

To, czy otrzymaliśmy już swój numer, możemy sprawdzić na  stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, która jest na bieżąco aktualizowana. W momencie nadania numeru naszej firmie, na stronie CEIDG również pojawi się taka informacja. Jeżeli chcemy uzyskać potwierdzenie nadania numeru REGON, niezbędna jest wizyta w oddziale GUS-u w naszej miejscowości lub gminie. Uzyskamy je wypełniając formularz RG-1. Zaświadczenie powinno być wydane od razu, czasem czeka się dzień lub dwa, ale tylko w przypadku złożenia dużej ilości wniosków o wydanie zaświadczenia. W codziennej praktyce zaświadczenia jednak wydawane są „od ręki”. Przygotowane dla nas zaświadczenie możemy odebrać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, ale tylko wtedy, jeżeli spiszemy wcześniej pełnomocnictwo, które nie wymaga żadnych dodatkowych opłat. Druk RG-1 służy także do zgłaszania wszelkich zmian nieobjętych w CEIDG.

Co powinno zawierać zaświadczenie, które odbierzemy z urzędu?

  • Nazwę firmy wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy.
  • PESEL.
  • Wykaz działalności zgodnie z PKD 2007.
  • Daty określające założenie działalności lub zawieszenie itp.
  • Formę prawną działalności (jednoosobowa działalność, spółka osobowa itp. ).
  • Określenie organu wydającego zaświadczenie.
  • Datę uzyskania wpisu.

Numer REGON jest powszechnie dostępny, wobec tego każdy zainteresowany naszą działalnością gospodarczą może bez problemu sprawdzić numer na stronie GUS-u lub na stronie CEIDG.  Dostarcza ogólnej charakterystyki działających w Polsce firm pod względem terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, wskazując ich prawne. Dodatkowo umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających firm, jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarczych oraz stanowi główne źródło tworzenia rejestrów do badań statystycznych. Warto pamiętać o tym, że od 2009 roku. Przedsiębiorcy nie muszą umieszczać numeru REGON na pieczątkach firmowych.

Dodaj komentarz

Top