Kujawsko-Pomorskie otwiera się na startupy!

Już niedługo powstaną tam aż trzy inkubatory przedsiębiorczości – we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy. To znaczące wydarzenie na polskiej mapie start up’owego świata i solidne wsparcie dla regionu. Pierwsze Inkubatory Przedsiębiorczości powstawały w Polsce jeszcze zanim wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat ich popularność wzrastała wraz z możliwościami. Obecnie można je spotkać w każdym większym polskim mieście. 

Czym są Inkubatory Przedsiębiorczości?
Jest to rozwiązanie dla nowo powstających firm (nie starszych niż rok), o dużym potencjale, istotnych z perspektywy lokalnego rynku i tworzących nowe stanowiska pracy. Celem projektu jest stworzenie udogodnień umożliwiających rozwój firmom, start up’om, które nie byłyby w stanie funkcjonować bez pomocy na początkowym etapie działalności. Aby móc skorzystać z dobrodziejstw Inkubatorów należy zakwalifikować się do programu. Każda placówka posiada odrębną politykę naboru, dostosowaną do panujących warunków w regionie. Dodatkowo kandydat powinien posiadać biznesplan, być w stanie generować zysk, odprowadzać podatki i zatrudniać maksymalnie 5 osób. Nie ma stałych zasad co do rodzaju prowadzonej działalności, preferowana branża to usługi bądź produkcja. Okres pobytu w Inkubatorze to 3-5 lat. Sugeruje się, że po takim czasie firma jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Z czysto praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa objęte programem Inkubatorów mogą liczyć na elastyczny system najmu powierzchni – stawki za metr są w 70% niższe od cen rynkowych – średnio o 46,7%. Wszystko zależy od statusu firmy. Nowi członkowie mogą liczyć na wiele udogodnień, a w tym brak opłat na początku działalności w Inkubatorze, następnie stopniowy ich wzrost.
Ogromnym wsparciem dla Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości i ich rozwoju są dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Według raportu dotyczącego innowacyjności w Polsce w 2014 „identyfikuje się w Polsce 176 aktywnych ośrodków innowacji i inkubatorów przedsiębiorczości (w tym 130 ośrodków innowacji), które funkcjonują w ramach 137 instytucji prowadzących.”*
Najwięcej Inkubatorów znajduje się na południu Polski. Mazowsze wypada najsłabiej.

Co ciekawe, większość ośrodków zlokalizowanych jest w Polsce południowej, ponieważ ok 41%, na północy jedynie 21%. Pozostałe 38% to ośrodki działające w Polsce centralnej. Na każdym z obszarów można określić regionalnego lidera. Na południu jest to województwo śląskie, w centrum wielkopolskie, na północy zachodniopomorskie.

Koncentrując się bardziej na województwie kujawsko-pomorskim, gdzie dzięki pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otwarte zostaną 3 inkubatory w strategicznych miastach regionu – Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu, można wysnuć tylko pozytywne wnioski dla całego regionu. Sytuacja w kujawsko-pomorskim nie jest zbyt korzystna dla młodych przedsiębiorców. Jest to drugie (zaraz po warmińsko-mazurskim) województwo z najwyższą stopą bezrobocia wynoszącą około 15,4 % (Włocławek ok. 19%, Toruń 9%, Bydgoszcz 8%). Liczba mieszkańców to lekko ponad 2mln, zaś liczba firm oscyluje wokół 200 tys. Biorąc pod uwagę już tylko te dane, w kujawsko-pomorskim potrzebna jest zmiana na rynku pracy.
Inkubatory stanowią poważne wsparcie dla start upo’wców, dla studentów i absolwentów. Z tego powodu projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z drugiej strony, dzięki powstającym Inkubatorom Przedsiębiorczości, zabytkowe i niezagospodarowane budynki, zyskają nowe życie. Już w tym roku Bydgoszcz, Włocławek i Toruń otrzymają prawdziwy zastrzyk start up’owej energii. Zyskają nowe placówki wraz z infrastrukturą techniczną, wyposażeniem niezbędnym do pracy, w tym nie tylko biura, ale też sale konferencyjne i wypoczynkowe. Dzięki temu, że Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości oferują profesjonalne usługi doradcze wraz z bazą szkoleniową i warsztatową, a program obejmuje nawet wsparcie administracyjno-prawne, młodzi przedsiębiorcy będą mieli ułatwiony start z własnym pomysłem na biznes.

Gdzie powstaną 3 Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości?

W Bydgoszczy Inkubator będzie znajdował się w zabytkowym poszpitalnym budynku o powierzchni 555 metrów. W obiekcie znajdzie się 14 biur, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne, wypoczynkowe, techniczne i magazynowe. Całkowita wartość inwestycji to ok. 6,2 mln zł, z czego ponad 2,5 mln pochodzi z RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego) Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W toruńskim Inkubatorze znajdzie się m.in. 27 biur, dwie sale konferencyjne, dwa biznesroomy i pomieszczenia socjalne. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji będą pierwszymi lokatorami tej placówki. Projekt szacuje się na 14,3 mln zł, uzyska unijne dofinansowanie w wysokości ok. 4,1 mln zł.

We Włocławku na Inkubator wybrano budynek po szkole muzycznej i przychodni medycyny pracy, w którym funkcjonować będzie 17 biur o łącznej powierzchni 430 metrów kw. Koszt inwestycji wyniesie 6,6 mln zł, z czego ponad 2,7 mln stanowią środki z RPO.
Koncepcja Inkubatorów Przedsiębiorczości jest rentowna i przynosi profity w stosunkowo krótkim czasie. Wsparcie udzielane firmom owocuje zdobywanymi przez nie nagrodami i wyróżnieniami. Według raportu na temat innowacyjności, 65 wspieranych firm w parkach i inkubatorach zdobyło laury w różnych krajowych konkursach, a 8 również w międzynarodowych. Nam nie pozostaje nic innego niż trzymać kciuki za powstające ośrodki, życzyć sukcesów przedsiębiorstwom „wykluwającym się” z Inkubatorów!

MM

*Na podstawie „Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014” PARP/ www.pi.gov.pl

Dodaj komentarz

Top