Lipcowa Rewolucja VAT

Mogło się wydawać, że po ubiegłorocznej rewolucji dotyczącej podatku VAT, w najbliższym czasie nie będzie kolejnych nowości. Nic bardziej mylnego. Ustawodawca przygotował nam kolejną partię zmian dotyczących rozliczania podatku. Znacznie rozszerzył katalog produktów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Kto na tym skorzysta? Zmiany wchodzą w życie 1 lipca. Warto przyjrzeć im się uważniej i sprawdzić korzyści jakie wprowadzą.

VAT od paliwa

Do 30 czerwca, właściciele firm, którzy posiadali samochody służbowe, ale wykorzystywali je również o celów prywatnych, mogli odliczyć od podatku połowę kosztów związanych z eksploatacją samochodu. Odliczeniu podlegał sam zakup samochodu, leasing, wymiana opon, przeglądy, naprawy. Nie było jednak możliwości odliczenia kosztów związanych z paliwem. Każdy kto prowadzi firmę i porusza się służbowym samochodem wie, że tankowanie to dla większości codzienność. Nowe przepisy będą łaskawsze dla przedsiębiorców. Właściciel firmy który, używa samochodu firmowego w pracy, ale także poza nią, będzie mógł odliczyć od podatku również połowę kosztów związanych z paliwem. Samochody nie psują się tak często, nie zmienia się opon z taką częstotliwością, z jaką napełniamy baki firmowych samochodów. Przedsiębiorcy dość szybko odczują te przepisy w firmowych rozliczeniach.

Mechanizm odwrotnego obciążenia

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Mówiąc wprost to kupujący, a nie sprzedający zapłaci podatek. Mechanizm odwrotnego obciążenia ma funkcję prewencyjną, z założenia ma służyć ochronie przed wyłudzeniami podatkowymi. Zmiany wprowadzą znacznie szerszy katalog produktów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Odwrotne obciążenie obejmowało jedynie handel złomem, stalą i miedzą, czyli transakcji bardziej narażonych na oszustwa z wykorzystaniem karuzeli podatkowej. Karuzela podatkowa to nic innego jak kilka podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Ma to na celu wyłudzenie zwrotu podatku VAT, który nie został zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu.

Katalog produktów objętych odwrotnym obciążeniem.

Ustawodawca znacznie poszerzył katalog produktów, które będą objęte odwrotnym obciążeniem. Od 1 lipca będzie zawierał także ołów, cynę, nikiel i aluminium, złoto w postaci surowca lub półproduktu, cynk, metale szlachetne platerowane srebrem i platyną, część biżuterii oraz arkusze żeberkowane ze stali niestopowej.
Po to, aby przedsiębiorcy, którzy nie należą do grupy związanej z wytwórstwem i obróbką metalurgiczną mogli skorzystać ze zmian w przepisach, dodatkowo pisze żono listę o notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem oraz telefony komórkowe. Ustawodawca wprowadził jednak limit co do wartości sprzedaży. Musi on przekroczyć 20.000 z netto przy jednolitej gospodarczo transakcji.
Katalog towarów i produktów objętych odwrotnym obciążeniem zawiera załącznik nr 11 do ustawy o VAT.

Jak interpretować sformułowanie „jednolita gospodarczo transakcja”

Definicja ustawowa jest pojęciem bardzo szerokim. Ustawodawca specjalnie posłużył się tu klauzulą generalną po to, aby dostosować jak najszerszy zakres jej zastosowania. Przepisy wskazują, że jednolita gospodarczo transakcja to taka, która obejmuje umowę w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Jednolitą gospodarczo transakcją będzie też taka transakcja, która obejmuje więcej niż jedną umowę, a okoliczności jej towarzyszące odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie.

Ważne

Przedsiębiorcy, którzy będą dokonywać sprzedaży która będzie objęta odwrotnym obciążeniem będą zobowiązani do złożenia informacji podsumowującej. Będzie ona zestawieniem zbiorczym dokonywanych przez przedsiębiorcę transakcji.

Aby ułatwić proces składania takich deklaracji, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt wzoru Informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *