Premie dla młodych rolników.

Mówiąc o młodych przedsiębiorcach zazwyczaj utożsamiamy ich z biznesmenami ubranymi w garnitury ze smartfonem jednej dłoni i teczką w drugiej. Młodzi przedsiębiorcy zazwyczaj działają w sektorze usług, a ich podstawowym zajęciem jest doradztwo i consulting. Otóż przedsiębiorcami są również rolnicy, którzy produkują dobra spożywcze w celu ich sprzedaży. Dla tych przedsiębiorców również czekają unijne pieniądze.

Premie dla młodych rolników

Już 20 sierpnia rusza nabór wniosków na działanie “Premie dla młodych rolników” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach programu każdy rolnik, który spełni wymienione niżej wymagania otrzyma 100 tysięcy złotych na rozwój swojego gospodarstwa.

W perspektywie budżetowej na lata 2007-2013 z PROW skorzystało do 36 tysięcy rolników. Przewiduje się, że w obecnej skorzystać może nawet do 30 tysięcy.

Kto może ubiegać się o dodatkowe fundusze

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, które:
• nie przekroczyły wieku 40 lat;
• posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
• nigdy nie prowadziły gospodarstwa rolnego jako kierujący;
• objęły w posiadanie lub stały się właścicielami gospodarstwa rolnego nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku.

Dodatkowe wymagania

• wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większe niż 150 tys, euro. (kalkulator SO: https://kalkulator-so.pl/)
• powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym musi być nie mniejsza od średniej krajowej, a w województwach, w których średnia jest niższa niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów.
•co najmniej 70% stanowi przedmiot własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy z zasobu Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto rolnicy zobowiązani są prowadzić uproszczoną rachunkowość
w gospodarstwie. Wartość ekonomiczna gospodarstwa ma wzrosnąć przynajmniej o 10%.

Wsparcia nie otrzymają te gospodarstwa, które pomimo spełniania norm prowadzą chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), plantacje wieloletnich roślin na cele energetyczne oraz niektóre działy specjalnej produkcji rolnej. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 20 sierpnia – 2 września 2015r.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *