Proste fundusze – bezpłatne szkolenia w całej Polsce

Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizują projekt: „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”

Założenia projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie dwudniowych szkoleń w formie warsztatów w każdym województwie.

Celem jest upowszechnienie wiedzy w zakresie funduszy unijnych w perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 wśród beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów. Każdorazowo w szkoleniu udział weźmie 40 osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Istnieje również możliwość zwrotu kosztów dojazdu w przypadku, gdy uczestnik szkolenia dojeżdża spoza miasta, w którym się ono odbywa.

Program szkolenia

Program szkolenia zawiera m.in.: zasady przyznawania wsparcia dla przedsiębiorców w nowej perspektywie budżetowej, główne założenia strategii Europa 2020, szczegóły Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Dodatkowo w ramach warsztatów uczestnicy omówią studia przypadku dotyczące wniosków, poznają zasady finansowania i prawidłowego rozliczania projektów, a także omówią doświadczenia z poprzedniej perspektywy, które pomogą uniknąć wielu błędów przy pisaniu nowych wniosków. W dniu 24 września w Warszawie przewidziano konferencję podsumowującą projekt.

Terminarz szkoleń:

  • 15-16 września Rzeszów
  • 16-17 września Poznań
  • 22-23 września Katowice
  • 28-29 września Wrocław

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Szczegółowe informacje, harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: http://www.funduszejakietoproste.pl/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *