Przedsiębiorca na macierzyńskim

Urlop wychowawczy należy się osobom, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Czy przedsiębiorca prowadzący własną firmę może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Po narodzinach dziecka każdy chciałby skorzystać z urlopu wychowawczego. Do niedawna takie prawo przysługiwało tylko osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Teraz przedsiębiorcy mogą liczyć na urlop wychowawczy, co stanowi ułatwienie ze strony państwa dla osób, które prowadzą własną działalność.

Rozwiązaniem jest zawieszenie działalności gospodarczej. To, że przedsiębiorca zawiesi działalność nie jest równoznaczne z tym że nie podlega już ubezpieczeniu. Składki nadal będą opłacane z budżetu.

Urlop wychowawczy jest unormowany w kodeksie pracy i według ustawodawcy, należy się osobom zatrudnionym na umowę o pracę, na podstawie mianowania, powołania czy wyboru oraz spółdzielczej umowy o prace. Maksymalny czas trwania takiego urlopu to 36 miesięcy.

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy.

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicowi bez względu na płeć, nie jest pojęciem tożsamym z urlopem macierzyńskim, który przyznawany jest wyłącznie kobietom. Z urlopu wychowawczego rodzic może skorzystać maksymalnie do czasu, gdy dziecko skończy pięć lat. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Wtedy rodzicowi przysługują 72 miesiące urlopu wychowawczego. Nie ma określonego wieku dziecka niepełnosprawnego, do którego rodzic musi wykorzystać urlop. Może z niego skorzystać nawet do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko.

Jak liczyć urlop wychowawczy

Rodzicowi przysługuje łącznie 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Nie ma jednak obowiązku wykorzystywać go w całości od razu. Można go podzielić według potrzeb, jednak maksymalnie na 5 okresów. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie wieku 5 lat przez dziecko. Jeżeli do 5 urodzin nie wykorzystamy przysługującej nam jeszcze części urlopu wychowawczego, ta część przepadnie.
Przed zmianą przepisów przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność mógł ją zawiesić maksymalnie na 24 miesiące. W stosunku do  osoby zatrudnionej na etacie było to dyskryminujące, ponieważ znacznie skracała możliwość spędzenia czasu z dzieckiem przez osobę, która podlega samozatrudnieniu.

Jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników należy pamiętać o tym, że momentu złożenia przez pracownika wniosku aż do zakończenia urlopu nie możemy go zwolnić. Objęty jest on szczególną ochroną, dlatego pracodawca nie może złożyć pracownikowi wypowiedzenia ani rozwiązać umowy o pracę. Jedyną możliwością rozwiązania umowy z pracownikiem będącym na urlopie wychowawczym jest stan likwidacji firmy albo wina pracownika.

Czy można zrezygnować z części urlopu wychowawczego

Każdy rodzic może zrezygnować z urlopu wychowawczego w dowolnym czasie? Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność powinien odwiesić firmę, a ten, który zatrudnia pracowników powinien przywrócić pracownika na jego stanowisko. Jeżeli jest ono już zajęte, powinien zatrudnić go na stanowisku równorzędnym, na takich samych warunkach.

Jak zawiesić działalność i skorzystać z urlopu wychowawczego

Po nowelizacji sprzed dwóch lat taka możliwość się już jednak pojawiła. Miała zapewnić możliwość równego traktowania pracowników etatowych i tych, którzy pracują w formie samo zatrudnienia. Dostosowano druk CEIDG-1, który wypełnia się w przypadku zawieszenia działalności. Zaznaczamy wtedy pole w rubryce 14.4.
Składki za przedsiębiorcę przebywającego na „urlopie wychowawczym”, który faktycznie zawiesił działalność są odprowadzane z budżetu państwa.
Co stanowi podstawę odliczenia składek
Obliczając składkę, która będzie opłacana z budżetu państwa, bierze się pod uwagę:

• 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli dotyczy to przedsiębiorcy z 6 miesięcznym stażem ubezpieczeniowym

• 75 % minimalnego wynagrodzenia w przypadku przedsiębiorcy, którego staż ubezpieczeniowy wynosi mniej niż pół roku.

Budżet państwa opłaca za przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę dłużej niż pół składkę emerytalną i zdrowotną. Jeżeli korzystamy urlopu wychowawczego, ale nasza firma istnieje, której niż pół roku,  oznacza to , że podlegamy krócej obowiązkowi ubezpieczeniowemu.  Z budżetu zostanie opłacona jedynie składka emerytalna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *