Przedsiębiorco chroń własną firmę

Coraz częściej słyszy się historie z podszywaniem się firm-krzaków pod inne. Korzystają z dobrych opinii, oszukują klientów i jednocześnie psują wizerunek firmy, za którą się podają. Prowadząc firmę powinniśmy zdawać sobie sprawę, że takie sytuacje zdarzają się na rynku, niestety coraz częściej. Warto jednak wiedzieć jak zabezpieczyć swoją firmę przed tego typu naruszeniami lub jak możemy dochodzić praw, gdy taka sytuacja przydarzy się naszej firmie.

Czym różni się nazwa od firmy

Te pojęcia w języku potocznym bardzo często używane są zamiennie. Jednak według prawa nie są tożsame. Kodeks cywilny inaczej definiuje przedsiębiorstwo a inaczej firmę.
Według art. 55 kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i w szczególności obejmuje oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa). Oznacza to, że przedsiębiorstwem nazwać możemy wszystkie elementy, które w sposób namacalny ułatwiają nam prowadzenie działalności.
Definicja firmy została zawarta w art. Art. 432 i n. kodeksu cywilnego. Według tych przepisów przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko firmą osoby prawnej jest jej nazwa . W przypadku firmy osoby fizycznej może to być także pseudonim.

Jak chronić nazwę

Ochrona nazwy nie jest jednopłaszczyznowa. Przepisy chroniące nazwę naszej firmy znajdziemy w kodeksie cywilnym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zacznijmy od przepisów kodeksu cywilnego.
Kodeks cywilny
Według artykułu 4310 kc przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
Działanie bezprawne należy rozumieć jako zachowanie, które jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Mówiąc wprost, to takie zachowanie które nie jest powszechnie akceptowane w danym społeczeństwie. Jeżeli za działanie które wyrządziło szkodę firmie nie jest przewidziana sankcja i jest ono kwalifikowane w ramach dopuszczalnej swobody poniższe artykuły nie będą miały zastosowania.

Nazwa firmy jest chroniona na zasadach ogólnych, tak jak chroni się dobra osób fizycznych. Artykuły 23 oraz 24 Kodeksu cywilnego znajdują więc tu zastosowanie.

Jeżeli chodzi o bardziej szczegółową ochronę, przedsiębiorca, którego dobro zostanie naruszone na podstawie art. 4310 może żądać:

 • usunięcia jego skutków,
 • w razie dokonanego naruszenia może on żądać usunięcia jego skutków,
 • złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie,
 • naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Zakładając działalność i wymyślając nazwę, należy pamiętać, że nie może ona wprowadzać w błąd. Powinna także odróżniać się od nazw innych firm, na tyle, aby przeciętny konsument mógł rozróżnić dwa różne przedsiębiorstwa działające pod podobnymi firmami. Nazwa (firma) nie może wprowadzać w błąd co do przedsiębiorcy, miejsca wykonywania działalności oraz jej rodzaju.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W tej ustawie uregulowano kwestie dotyczące oznaczenia przedsiębiorstwa.

Artykuł 5 mówi o tym, że.czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

W artykule 18 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewidziano możliwości, jakich może dochodzić przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony:

 • niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze zaniechania wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego-jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Nazwa firmy jako znak towarowy

Znakiem towarowym jest symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, którego motyw przedsiębiorca używa, aby wyróżnić swój produkt na rynku.

Definicja ustawowa brzmi następująco:
znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy rejestruje się w urzędzie patentowym. Można go zastrzec na różnych terytoriach obowiązywania:
Krajowy- wtedy znak towarowy jest zastrzeżony tylko na obszarze danego kraju.
Wspólnotowy-jeżeli zastrzeżemy taki znak, będzie chroniony w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jest to korzystne w przypadku firm, które prowadzą działalność za granicą.

Rejestracja znaku towarowego daje silną pozycję w walce z nieuczciwą konkurencją. Szczególnie dla nowych firm jest to istotne. Znak towarowy nadawany jest z góry na 10 lat. Każdy chce zbudować swoja markę na rynku, jednak nie wszyscy robią to w sposób uczciwy. Mając zarejestrowany znak towarowy jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, gdy ktoś podszyje się pod naszą firmę. Przede wszystkim dostajemy świadectwo ochronne na znak towarowy, które reguluje kwestie tego, kto jest jego właścicielem, od kiedy obowiązuje oraz jakie towary lub usługi obejmuje.

Zakładając firmę warto pomyśleć o tym, jak ją ubezpieczyć. Pozycje marki na rynku buduje się latami i pomimo wielu różnych przekonań, nie jest to łatwe. Dobrze jest zabezpieczyć swoją firmę przed innymi, nieuczciwymi, które niestety pojawiają się na rynku coraz częściej.

2 komentarze do “Przedsiębiorco chroń własną firmę”

 1. Pani Marto gratuluję ciekawego, dobrze napisanego artykułu. Kompleksowo ujmuje całe zagadnienie.

  Ze swojej strony powiem jedynie, że wielu przedsiębiorców bezrefleksyjnie wchodzi w niektóre nazwy. Kiedy po kilku latach chcą je chronić okazuje się, że jest to niemożliwe bo ktoś już podobny znak towarowy zarejestrował. Mało kto wybierając nazwę dla swojej firmy sprawdza wcześniej czy nie narusza ona prawa. Wiele osób wychodzi z założenia, że skoro udało się założyć spółkę lub DG to wszystko jest legalne. Urzędnik sprawdził i nie miał obiekcji. Tymczasem to na przedsiębiorcy jako profesjonalnym uczestniku obrotu gospodarczego spoczywa obowiązek rozważnego wyboru określenia, którym będzie oznaczał swoje towar/ usługi.

  Zainteresowane osoby odsyłam do mojego artykułu na ten temat: http://znakitowarowe-blog.pl/mala-firma-a-znak-towarowy/

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 2. Witam :) Bardzo rzeczowy artykuł. Moim zdaniem najlepszym zabezpieczeniem prawnym nazwy dla firmy jest zastrzeżenie jej jako znak towarowy. Szczególnie w sytuacji, gdy firma jest duża i działa na zagranicznych rynkach. Można wtedy skorzystać z ochrony w ramach znaku towarowego Unii Europejskiej lub z procedury międzynarodowej w ramach WIPO. Nazwa mojej firmy już korzysta z takiej ochrony, która gwarantuje mi spokojny sen, bez obawy o moją markę :) Polecam rzeczowy artykuł o zaletach zastrzeżenia znaku towarowego, dla jeszcze wątpiących w tę opcję ochrony: http://zastrzezone.pl/co-daje-ochrona-znaku-towarowego/57,17,22

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Top