Akcyza

(podatek akcyzowy)- pośredni podatek nakładany na niektóre towary konsumpcyjne (np. alkohole, papierosy, paliwa). Podatek ten płacony jest przez producenta lub importera, ale koszt towaru jest przerzucany na konsumenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *