Amortyzacja

Stopniowa utrata wartości środków trwałych w wyniku z ich użytkowania i starzenia się. Wliczana jest do kosztów działalności przedsiębiorstw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *