Assessment Center

Centrum oceny – wieloetapowy proces oceny kompetencji uczestników przez doświadczonych, obiektywnych sędziów (asesorów). W ramach oceny korzysta się z wielu technik takich jak: testy, symulacje, gry, inscenizacje czy wywiady z uczestnikami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *