Barter

umowa o charakterze niepieniężnym, która polega na wymianie usług. Może to być wymiana usługi za usługę lub towaru za usługę i na odwrót. Obie strony umowy są zarazem sprzedającym i kupującym. Patrząc na to z punktu widzenia podatkowego jeden barter to dwie sprzedaże, które muszą być udokumentowane dwiema fakturami. Każda ze stron zobowiązana jest wystawić fakturę na swoją sprzedaż.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *