Cena

wysokość wartości danego towaru lub usługi ustalany przez sprzedawcę, a wyrażany pieniężnie. Zgodnie z ustawą o cenach, istnieje obowiązek, żeby cena była przedstawiona w sposób prosty, zrozumiały i niebudzący wątpliwości. Cena brutto – cena zawierająca podatek VAT; Cena netto –  cena nie zawierająca podatku VAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *