CSR

Corporate Social Responsibility – Społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja w zarządzaniu i marketingu uwzględniająca dobrowolne działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, którym funkcjonują. Obecnie odchodzi się od koncepcji jakoby celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku na rzecz maksymalizacji użyteczności dla społeczeństwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *