De Minimis

Rodzaj pomocy publicznej udzielanej w ograniczonej wysokości (do 100 tys. zł.) dla przedsiębiorców. Wsparcie to nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej gdyż uznaje się, że tak niewielka pomoc nie narusza zasady konkurencji na wolnym rynku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *