Due Dilligence

Należyta staranność – poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej analizie ekonomicznej, finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej. Analiza wykonywana jest przez biegłych rewidentów, prawników oraz specjalistów w dziedzinie nieruchomości, podatków. Due dilligence wykonuje się przy fuzjach i przejęciach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *