Egzekucja podatkowa

Zdefiniowane przepisami normy egzekwowania zaległych podatków. Osobami upoważnionymi do ich przeprowadzania są naczelnicy urzędów skarbowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *