Innowacyjność

Zdolność do tworzenia nowych, lepszych produktów, procesów, funkcji ,metod, narzędzi, technik oraz sposobów działania, która przedkłada się na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, i która wspierana jest przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *