Kasa fiskalna

Urządzenie rejestrujące sprzedaż detaliczną oraz naliczające podatek VAT od wykonanych transakcji. Kasa fiskalna musi spełniać wiele warunków technicznych zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *