Koncesja

uprawnienie do kierowania działalnością gospodarczą w zakresie szczególnie istotnych dziedzin. Organ państwowy jest uprawniony do nadawania koncesji przedsiębiorcom. Na dzień dzisiejszy w Polsce sześć dziedzin podlega koncesjonowaniu:

  1.  rozpoznawanie lub poszukiwanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, składowanie odpadów w górotworze oraz bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
  2. obrót oraz wytwarzanie materiałów wybuchowych, amunicji, broni oraz technologią i wyrobami o przeznaczeniu policyjnym lub wojskowym;
  3. przetwarzanie, wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie, przesyłanie, obrót i dystrybucja paliw i energii;
  4. ochrona osób i mienia;
  5. rozpowszechnianie programów telewizyjnych oraz radiowych;
  6. przewozy lotnicze;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *