Leasing

Forma umowy umożliwiająca użytkowanie rzeczy bez konieczności jej zakupu. Właściciel  przekazuje korzystającemu prawo do korzystania z własności w zamian za stale wnoszoną opłatę. Istnieje możliwość wykupu rzeczy po wygaśnięciu terminu trwania umowy leasingowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *