Motywacja

Wewnętrzna skłonność człowieka do podejmowania określonych działań, zachowań oraz przyjmowania określonych postaw z względu na jego subiektywne powody, dążenia i aspiracje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *