MSP

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do MSP zalicza się wszystkie firmy zatrudniające mniej niż 249 osób, a ich przychód netto ze sprzedaży jest niższy niż 50 mln euro.  Sektor ten ma ogromne znaczenie dla naszej gospodarki. MSP w Polsce wytwarza 67% PKB i tworzy miejsca pracy dla 70% wszystkich zatrudnionych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *