Networking

Sieć kontaktów – System wzajemnych powiązań pomiędzy osobami, firmami czy instytucjami o różnorodnym charakterze. Kontakty w biznesie mają ogromne znaczenie w pozyskiwaniu nowych klientów czy kontrahentów co istotnie przekłada się na rozwój. Kontakty handlowe w dużym stopniu oparte są na zaufaniu i dobrych relacjach interpersonalnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *