NIP

Dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadzony ustawą z października 1995, obowiązuje od 1996. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.