OHP

Ochotnicze hufce pracy. Instytucje rynku pracy zajmujące się przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży po 15 roku życia i bezrobotnym do 25 roku życia. Do ich głównych zadań należy pomoc z znajdowaniu zatrudnienia przez młodych oraz tworzenie warunków do podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *