Osoba prawna

Kodeks Cywilny definiuje pojęcie osoby prawnej. Najbardziej zrozumiałą formą wytłumaczenia definicji osoby prawnej będzie porównanie jej do definicji osoby fizycznej.

[su_table]

Osoba fizycznaOsoba prawna
  • Z osobą fizyczną mamy do czynienia od chwili urodzenia człowieka,
  • Narodziny są również momentem, od którego osoba fizyczna uzyskuje zdolność prawną, tzn. może być podmiotem praw lub obowiązków,
  • Aby móc w pełni samodzielnie dokonywać czynności prawnych, osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, którą nabywa z chwilą uzyskania pełnoletniości,
  • Do osiągnięcia pełnoletniości reprezentowana jest przez przedstawiciela ustawowego,
  • Osoba fizyczna kończy swój byt prawny w chwili śmierci lub uznania jej za zmarłą.
  • Osoba prawna powstaje w konsekwencji określonych zdarzeń prawnych,
  • Dany podmiot nabywa osobowość prawną, a więc zdolność prawną do działania w sferze stosunków cywilnoprawnych, przeważnie z chwilą, w której zostanie wpisany do odpowiedniego rejestru (np. rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),
  • Osoba prawna podejmuje działania za pośrednictwem swoich organów,
  • Osoba prawna kończy swój byt prawny najczęściej z chwilą wykreślenia jej z właściwego rejestru,
  • Osobami prawnymi są: jednostka organizacyjna, przedsiębiorstwo , spółdzielnia, fundacja, partia polityczna

[/su_table]

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *