Osobowość prawna

Określa zdolność firmy/jednostki  do bycia podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. Firma(która jest osobą prawną) może posiadać i dysponować własnym odrębnym majątkiem, zaciągać zobowiązania i nabywać prawa na własny rachunek, a także samodzielnie występować przed sądami i organami administracji. Oznacza to, że firma może, np; ubiegać się o kredyty, zawierać umowy, być stroną w toczącym się procesie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *