Outsourcing

Wydzielenie określonej części przedsiębiorstwa na zewnątrz lub przekazanie jej innej firmie. Pozwala to skupić się na kluczowych kompetencjach organizacji poprzez skupienie się na najważniejszych celach przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *