Pesel

Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. 11-cyfrowy numer identyfikacyjny nadawany każdemu obywatelowi polskiemu. Służy również jako identyfikator podatkowy dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *