PKB

Produkt krajowy brutto. Wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym roku w danym kraju przez wszystkie podmioty gospodarki narodowej. PKB służy jako miernik efektywności gospodarczej danego kraju i ułatwia porównanie efektywności z innymi krajami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *