Podatek

Nieodpłatne, publicznoprawne, bezzwrotne oraz przymusowe świadczenie pieniężne na konto Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *