Przedsiębiorczość

Cecha łącząca w sobie zdolność do podejmowania ryzyka, zmysł do interesów, aktywność , elastyczność, otwartość oraz umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *