ROI

Return of Investment – Zwrot z inwestycji – Jeden ze wskaźników rentowności, którzy służy pomiarowi efektywności działania przedsiębiorstwa. Informuje o tym jaki jest procentowy zwrot z zainwestowanych przez firmę pieniędzy.
ROI = zysk netto / Kapitał ( zainwestowane środki pieniężne)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *