ROI

Return of Investment – Zwrot z inwestycji – Jeden ze wskaźników rentowności, którzy służy pomiarowi efektywności działania przedsiębiorstwa. Informuje o tym jaki jest procentowy zwrot z zainwestowanych przez firmę pieniędzy.
ROI = zysk netto / Kapitał ( zainwestowane środki pieniężne)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *