Technologia

Metoda przetwarzania dobra lub informacji w sposób celowy i ekonomiczny w produkty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *