VAT

Value Added Tax –  Skrót podatku, nazywanego  w Polsce „podatkiem od towarów i usług”. Ciężar podatku wat ponosi konsument jako końcowy nabywca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *