Zarządzanie

Zestaw wysoko kwalifikowanych działalności obejmujących wyznaczanie i uzgadnianie misji, wizji, celów i strategii, kształtowanie zatrudnienia, planowanie i organizowanie działań, efektywne kierowanie i motywowanie ludzi, sprawowanie kontroli, a także podejmowanie decyzji zarządczych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *