Zdolność do czynności prawnych osoby prawnej

W prawie cywilnym zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Innymi słowy, jest to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań).Np. Firma może skutecznie zaciągnąć kredyt, kupić nieruchomość, sprzedać nieruchomość, podpisać umowę najmu lokalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *