Zdolność prawna osoby prawnej

Zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Oznacza to że osoba prawna, np. firma, zobowiązana będzie do prowadzenia księgowości w określonej formie lub może przyjąć na siebie zobowiązanie w formie kredytu. Zdolność prawna nie jest pojęciem tożsamym ze zdolnością do czynności prawnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *