Znak Towarowy

Unikalny i niepowtarzalny symbol, logotyp, dźwięk, kompozycja muzyczna lub układ kolorystyczny, który nierozerwalnie związany jest z produktem lub usługą w celu jej promocji lub podkreślenia jakości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *