Fundusze na rozwój biznesu

Zgodnie z tekstem pewnej humorystycznej piosenki: pieniążki kto ma ten płaci i funduje, a kto pieniążków nie ma, ten tylko konsumuje. Wielu młodych przedsiębiorców stale boryka się z problemem braku pieniędzy na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Strach przed zadłużaniem się i obawa, że nie spłacimy raty pożyczki na czas, powoduje rezygnację z realizacji naprawdę dobrych i innowacyjnych przedsięwzięć.  Zamiast porzucać marzenia lepiej zainteresować się funduszami europejskimi.

Fundusze to nic innego jak środki finansowe, które możemy wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzonym przez nas biznesem. Zakup nowych technologii, specjalistyczne szkolenia, zatrudnienie nowych pracowników, wejście na nowe rynki czy poszerzenie naszej oferty, to tylko nieliczne pomysły na co można pozyskać pieniądze. Każde mądrze wydane pieniądze na rozwój biznesu zwracają się poprzez zwiększenie zysków lub zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. Pytanie zatem brzmi, gdzie należy się zwrócić po pomoc w otrzymaniu funduszy. Wbrew pozorom takich miejsc i instytucji jest naprawdę wiele. W najbliższych tygodniach pojawiać się będą artykuły o możliwych źródłach finansowania.  Poszukamy środków finansowych w gminach, powiatach i urzędach marszałkowskich. Przyjrzymy się również działalności firm, które pośredniczą w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Jednak przed udaniem się po jakiekolwiek pieniądze, najpierw zastanówmy się jaka forma pomocy odpowiada nam najbardziej. Najpopularniejsze formy finansowania biznesu:

  • kredyt bankowy – umowa z bankiem, na mocy której bank przekazuje nam określoną sumę pieniędzy na ustalony cel. Środki powinny być wykorzystane zgodnie z ich zadeklarowanym przeznaczeniem. Następnie cała suma zwracana jest do banku wraz z odsetkami i prowizją.
  • pożyczka – umowa z instytucją jak również osobą fizyczną. Pożyczki udzielić może każdy, kto jest w posiadaniu gotówki. Zasady przyznawania pożyczek są luźne i nie zawsze wymagają podpisania umowy. Pożyczka może być nieodpłatna. Trzeba jednak uważać na instytucje quasi-bankowe, które często imają się kruczków prawnych i wykorzystują niewiedzę lub nierozwagę swoich klientów.
  • subwencja – bezzwrotne dofinansowanie udzielane przez państwo wybranej firmie. O subwencję ubiegać może się każdy zainteresowany tego typu pomocą. Warto jednak pamiętać, że w budżecie często brakuje środków, co powoduje, że tego typu dofinansowanie nie jest popularnym rozwiązaniem.
  • dotacja – podobnie jak subwencja jest bezzwrotnym dofinansowaniem. Jednak ubiegający się o dotację musi spełniać określone wymagania
    i następnie rozliczyć się z całej kwoty.

Niezwykle ciekawą i coraz popularniejszą opcją jest wsparcie finansowe od aniołów biznesu. Pomoc ta może przyjmować charakter wyżej wymienionych, jednak najczęściej prowadzi do utworzenia wspólnej spółki z finansującym. Młody przedsiębiorca często traci niezależność na rzecz anioła biznesu, ale z drugiej strony może polegać na jego doświadczeniu oraz pozyskać znacznie większy kapitał niż
w przypadku pożyczki czy kredytu.

W unijnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 przewidziano ogromne środki na wsparcie młodych przedsiębiorców. Już w przyszłym tygodniu poszukamy funduszy najbliżej nas, czyli w gminach. Następnie udamy się do powiatów oraz urzędów marszałkowskich. Nie zapomnimy o firmach prywatnych i instytucjach pozyskujących środki bezpośrednio z programów europejskich. Dokonamy analizy stowarzyszeń i funduszy inwestycyjnych. Porównamy oferty bankowe oraz sprawdzimy na czym polega współpraca z aniołami biznesu. Im lepiej poznamy ofertę jaką dla nas przygotowano, tym lepsze warunki finansowania uda nam się uzyskać.

1 komentarz do “Fundusze na rozwój biznesu”

Dodaj komentarz

Top